Annabelle – Người Phụ Nữ Tuyệt Vời Audio

Đánh giá truyện
14/08/2023
Tác giả:
Thể loại:
Lượt nghe:

Bị phản bội và chịu nhiều tai tiếng từ một xì căng đan mà nàng là nạn nhân, Annabelle đã quyết định sang Pháp với hy vọng lấy công việc từ thiện để quên đi nỗi sầu khổ của mình.
Tại một bệnh viện ở tuyến đầu của cuộc chiến tranh Pháp – Đức, Annabelle làm tất cả mọi việc được giao và tỏ ra rất có năng khiếu về y khoa, nên đã được gửi đi học tại trường y để trở thành bác sĩ.
Khi chiến tranh chấm dứt, Annabelle bắt đầu cuộc sống ở Paris với tư cách là một bác sĩ, một người mẹ; và đời nàng đã mở sang một trang mới.

Nghe tiếp:
1:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
2:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
3:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
4:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
5:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
6:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
7:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
8:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
9:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
10:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
11:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
12:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
13:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
14:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
15:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
16:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
17:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
18:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
19:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
20:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
21:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
22:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
23:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
24:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
25:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
26:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
27:
Người Phụ Nữ Tuyệt Vời
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)