26/01/2024

Dấu Chân Máu

3.2/5 - (4 bình chọn)
| 50

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

26/01/2024

Ma Ở Vĩnh Long

5/5 - (1 bình chọn)
| 20

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

26/01/2024

Con Quỷ Cụt Đầu

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

26/01/2024

Hồn Ma Bảo Vệ

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

26/01/2024

Ma Nơi Đồn Cũ

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

26/01/2024

Xác Chết Dưới Ao

3/5 - (1 bình chọn)

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

26/01/2024

Quỷ Mượn Xác

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

26/01/2024

Con Chó Ma

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

26/01/2024

Anh Về Thăm Mẹ Con Em

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

26/01/2024

Nhật Ký Ma

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

25/01/2024

Linh Hồn Chị Dâu

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

25/01/2024

Ai Là Người Gọi Phone?

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

25/01/2024

Ông 2 Chà

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

25/01/2024

Cái Chết Của Chồng Tôi

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

25/01/2024

Ma Tây Hỏi Thuốc Lá

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

25/01/2024

Tủ Bánh Mì Đóng Bằng Ván Hòm

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

25/01/2024

Miếu Cô Hồn

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

25/01/2024

Ma Xui Quỷ Khiến

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

25/01/2024

Ông Tào Tháo

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo

25/01/2024

Ma Đòi Xem Bệnh

Đánh giá truyện

Nghe chuyện ma hay,kinh dị qua giọng kể của MC Việt Thảo